Změna vlastníka bytu-garáže

Pro evidenci změny vlastníka bytu či garáže je zapotřebí předložit družstvu vyrozumění katastrálního úřadu účastníkům vkladového řízení o tom, že vklad vlastnických práv byl do katastru proveden nebo v originále výpis z listu vlastnictví (k nahlédnutí) na oddělení členských vztahů.

Nový vlastník vyplní Evidenční dotazník  a ten odevzdá na oddělení členských vztahů družstva.

Úhrada za úkony družstva spojená se změnou vlastníka bytu činí  500,- Kč + platná výše DPH.

Vyřizuje:

oddělení majetkových a členských vztahů
(dveře č. 46, 1. patro):

Úřední hodiny:

  • Pondělí
    8.00 – 12.00 13.00 – 16.30

    Středa
    8.00 – 12.00 13.00 – 17.00