Pronájem společných prostor

Žádost o souhlas s rozšířením užívání společných prostor (pronájmem) v domě za účelem uskladnění osobních věcí nebo za účelem podnikání lze podat volnou formou nebo vyplněním  předepsaného formuláře Žádost o pronájem společných prostor

Žádost o pronájem společných prostor v domě za účelem uskladnění osobních věcí musí obsahovat:

 • číslo místnosti, název, m2, v domě, účel pronájmu uskladnění osobních věcí (uvést popis, jakých věcí), účinnost, jméno, datum narození, adresu, č. bytu, telefon, podpis. V případě pronájmu kočárkárny musí být určena náhradní kočárkárna (číslo místnosti, název),
 • nájemné, obvyklá výše nájemného činí 350,- Kč/m2/rok + případné platby za služby. Nájemné bude vloženo do dlouhodobě přijatých záloh domu (fond oprav),
 • výkres suterénu (přízemí) domu s legendou, dle kterého místnost bude ověřena. Výkres obdržíte po předchozí domluvě u příslušného technika provozu domu na MÍR SBD
 • souhlas výboru samosprávy domu nebo společenství vlastníků na žádosti (razítko a podpis)
 • souhlas nadpoloviční většiny vlastníků dle spoluvlastnického podílu,
 • souhlas všech vlastníků s tím, aby veškeré příjmy z pronájmu společných a nebytových prostor byly převedeny do dlouhodobé zálihy na opravy domu.
 • seznamy bydlících včetně příslušné formulace Vám vytiskneme),
 • smlouva bude obsahovat mj. zajištění přístupu k instalacím a uzávěrům v místnosti a předání náhradních klíčů v zapečetěné obálce výboru samosprávy domu (společenství vlastníků)
 • úhrada za úkon družstva včetně DPH činí 605 Kč při podpisu smlouvy.

Žádost souhlas s pronájem za účelem podnikání musí obsahovat:

 • číslo místnosti, název, m2, v domě, účel pronájmu, účinnost, uvažované stavební úpravya zařízení, užívání sociálního zařízení, jméno, datum narození, adresu, č. bytu, telefon, podpis. V případě pronájmu kočárkárny musí být určena náhradní místnost (číslo místnost, název),
 • živnostenský list

 • nájemné, obvyklá výše činí 900 Kč/m2/rok + samostatná platba za topení, elektrickou energii, vodu (platba topení zálohou, zřízení samostatného elektroměru včetně doložení kopie revizní zprávy elektrického zařízení a smlouvy s dodavatelem, instalace vodoměrů). Nájemné bude vloženo do dlouhodobě přijatých záloh (fond oprav)

 • výkres suterénu (přízemí) domu s legendou, dle kterého místnost bude ověřena. Výkres obdržíte po předchozí domluvě u příslušného technika provozu domu na MÍR SBD

 • souhlas výboru samosprávy domu nebo společenství vlastníků na žádosti (razítko a podpis)

 • souhlas všech vlastníků dle spoluvlastnického podílu
 • souhlas všech vlastníků s tím, aby veškeré příjmy z pronájmu společných a nebytových prostor byly převedeny do dlouhodobé zálohy na opravy domu.
 • seznamy bydlících včetně příslušné formulace Vám na základě žádosti o pronájem vytiskneme,
 • souhlas hasičského záchranného sboru,
 • souhlas krajské hygienické stanice,
 • v případě stavebních úprav předložit projektovou dokumentaci (zjednodušená technická zpráva, statické posouzení a výkres starý a nový stav),

 • smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 – 3 měsíce,

 • smlouva bude obsahovat mj. zajištění přístupu k instalacím a uzávěrům v místnosti a předání náhradních klíčů v zapečetěné obálce výboru samosprávy domu (společenství vlastníků),
 • úhrada za úkon družstva včetně DPH činí 3 630,- Kč při podpisu nájemní smlouvy

 • uhrazení vratné kauce 5 000,- Kč při podpisu nájemní smlouvy,
 • ohlášení změny v užívání stavebnímu úřadu

Vyřizuje:

Technicko administrativní zaměstnanec
(dveře č. 19, přízemí):

Úřední hodiny:

 • Pondělí
  8.00 – 12.00 13.00 – 16.30

  Středa
  8.00 – 12.00 13.00 – 17.00