Nahlášení pojistné události

Nahlášení pojistné události ve společných prostorách domu

Při zjištěné pojistné události pořídit ihned fotodokumentaci.

O této skutečnosti informovat zástupce domu (předsedu samosprávy, společenství), který zajistí další kroky.

Následuje domluva s technikem provozu domu, ten sdělí, které doklady potřebuje k vyřízení škodné události doložit. Následně technik provozu domu vypíše formulář pro pojišťovnu a odešle jej do sídla pojišťovny.

Družstvo MÍR, stavební bytové družstvo je pojištěné u pojišťovny Kooperativa a.s.

Podrobnější informace k vyřízení pojistné události Vám budou poskytnuty u odpovědného technika provozu domu správní složky družstva.

Vyřizuje:

Technik provozu domu
(dveře č. 14, přízemí) paní Meixnerová

Úřední hodiny:

  • Pondělí
    8.00 – 12.00 13.00 – 16.30

  • Středa
    8.00 – 12.00 13.00 – 17.00