Prodej bytu – informace

V případech, kdy prodej bytu probíhá prostřednictvím např. realitní kanceláře

která zpravidla požaduje od správce domu, tj. družstva informace a dokumenty potřebné k prodeji bytu, je nutné doložit správci plnou moc. Podpisy na plné moci musí být úředně ověřeny, v opačném případě požadované informace nebudou poskytnuty.