Havarijní situace v domě

V případě havárie v domě je nutné především:

V případě havárie v domě je nutné především:

      • nahlásit havárii zástupci domu (předsedovi samosprávy), zástupci společenství a neprodleně zajistit odpojení místa havárie od dalšího přívodu energie, vypnutím příslušného jističe nebo hlavního jističe u elektrické energie a uzavření přívodu vody do příslušné stoupačky v případě vody a tepla.
      • zajistit místo havárie z hlediska bezpečnosti, aby nedošlo k dalšímu poškození majetku, osob a zvířat.
      • nahlásit havárii na družstvo MÍR, stavební bytové družstvo.

Poznámka: Vždy je vhodné zajistit fotodokumentaci poškozeného majetku.