Úhrada měsíčního předpisu

Úhrady měsíčního předpisu záloh lze provádět těmito způsoby: (netýkají se Společenství vlastníků bytů (jednotek) a bytových družstev ve správě družstva).

 1. SIPO (soustředěné inkaso plateb obyvatelstva)
 2. Souhlas s inkasem ze sporožirového účtu u České spořitelny
 3. Složenka
 4. Pokladna správy družstva
 5. Jednorázový nebo trvalý příkaz z osobního účtu

1. SIPO – Pro tuto platbu je nutné nejpozději do 20. dne předchozího měsíce nahlásit na účtárně nájemného spojovací číslo plátce (písemně, e-mailem, osobně), které je uvedeno na každém rozpisu SIPO. Při změně předpisu záloh správce upraví jeho výši automaticky.

2. Souhlas s inkasem ze sporožirového účtu u České spořitelny, a.s. – plátce, který má sporožirový účet u České spořitelny, založí  v ČS tzv. „Souhlas s inkasem“. Současně na účtárně nájemného musí osobně, písemně nebo e-mailem nahlásit číslo účtu a období, od kterého je možno zálohy inkasovat. Družstvo bude měsíčně inkasovat částku v předepsané výši, a to vždy k  5. dni běžného měsíce. Pokud tento den připadne na den pracovního klidu, popř. svátek, inkaso se provede předcházející pracovní den. Pokud není v den inkasa na účtu plátce dostatečný stav finančních prostředků, je inkaso prováděno znovu ke 21. dni v měsíci. Při změně předpisu záloh družstvo samo upraví výši inkasovaných záloh.

Založení i zrušení souhlasu s inkasem je nutné vždy nahlásit na účtárně nájemného nejpozději do 25. dne předchozího měsíce.

Číslo sběrného účtu MÍR, stavební bytové družstvo pro platbu inkasem je 100103701.

3. Složenka – složenky družstvo zpravidla zasílá půlročně zástupcům jednotlivých domů, kteří zabezpečí jejich roznášku do schránek. V případě kontaktní adresy se složenky rozesílají samostatně na uvedenou adresu.

4. Pokladna správy družstva – úhrady na pokladně lze provádět pouze v úřední hodiny. Manipulační poplatek za úhradu na pokladně do částky 5 000,- Kč poplatek činí 10,- Kč, od

5 001,- Kč pak 15,- Kč.

5. Jednorázový nebo trvalý příkaz z osobního účtu – plátce, který má vlastní osobní účet, si zadá ve své bance jednorázový nebo trvalý příkaz k úhradě. Při tomto způsobu úhrady je nutné vždy uvádět správný variabilní symbol bytu (desetimístný znak, který je uveden na každém předpisu záloh) z důvodu správného zaúčtování platby. Pokud tento symbol nebude uveden správně, vystavuje se plátce nebezpečí, že platba na jeho byt nebude zaúčtována a družstvo bude evidovat dluh.

Při změně výše záloh musí plátce sám změnit svůj příkaz v bance.

Každou změnu způsobu úhrady měsíčního předpisu záloh je nutné vždy nahlásit na účtárnu nájemného, aby se zabránilo případným nesrovnalostem.

Vyřizuje:

Oddělení záloh a vyúčtování
(dveře č. 49, 50, 1. patro):

Úřední hodiny:

 • Pondělí
  8.00 – 12.00 13.00 – 16.30

 • Středa
  8.00 – 12.00 13.00 – 17.00