Zánik společného členství manželů v bytovém družstvu

Podle ustanovení § 739 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) i čl. 24 stanov družstva společné členství manželů zaniká vypořádáním společného jmění manželů (SJM) nebo marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle občanského zákoníku.

To znamená:

  • již nelze předkládat dříve používané dohody rozvedených manželů,
  • nepostačuje pouze zánik SJM
  • je třeba oznámit a doložit vypořádání SJM (dohodou nebo rozhodnutím soudu).

V oznámení o vypořádání SJM musí být uvedeno, který z manželů se stal výlučným vlastníkem družstevního podílu v bytovém družstvu.

Podpisy bývalých manželů na tomto oznámení musí být úředně ověřeny.

Vyřizuje:

Členská a bytová evidence
(dveře č. 46, 1. patro):

Úřední hodiny:

  • Pondělí
    8.00 – 12.00 13.00 – 16.30

    Středa
    8.00 – 12.00 13.00 – 17.00