Informace – registrační a QR kód

Registrační kód

Vyúčtování služeb za daný rok obsahuje přidělený „Registrační kód“ pro registraci na portál Poschodech. Registrační kód je soubor znaků, který slouží k registraci a identifikaci jednotlivce užívajícího byt nebo jiný prostor ve správě družstva.  Zadáním tohoto kódu na stránce portálu Poschodech se spustí proces registrace jednotlivce, v jehož rámci dojde k ověření kontaktních údajů (e-mail a telefon). Tyto údaje budou zaneseny do systému a jako ověřené budou sloužit pro komunikaci s registrovanými. Po použití registračního kódu se klientovi na list vyúčtování služeb kód již netiskne.

Poschodech je webový portál www.poschodech.cz, který zpřístupňuje finanční a technické údaje o bytech a domech pro jejich uživatele. Údaje jsou zpřístupněny z informačního systému pro správu domů a bytů Domus používaného družstvem.

Zaregistrovaní uživatelé platí za přístup na portál. V současné době je přístup pro jednotlivce zajišťován v případě, že si tuto službu objedná SVJ nebo jiná osoba odpovědná za správu domu. V tomto případě bude provozovatel portálu fakturovat paušální platbu (a družstvo přeúčtovávat) za tuto službu vždy na začátku roku na celý rok dopředu, a to za všechny jednotky.

V opačném případě, tj. pokud SVJ nebo jiná osoba odpovědná za správu domu na základě rozhodnutí vlastníků zruší služby portálu pro jednotlivce, bude přístup ukončen pro všechny uživatele bytů v domě ke dni 31. 12. daného roku.

Bez ohledu na výše uvedené rozhodnutí ohledně přístupu jednotlivců zůstane přístup na portál pro zástupce SVJ nebo osoby oprávněné za správu domu nadále bezplatný.

QR kód

V případě nedoplatku vyúčtování služeb za daný rok máte na vyúčtování zobrazen také QR kód pro úhradu tohoto nedoplatku. QR kód je čtverec s mozaikou bílých a černých bodů, který je zobrazen na první straně vyúčtování.

QR kód je obecně vzato interpretace nějakého textu nejrůznějšího obsahu. V našem případě je to pomůcka (pro znalé) pro jednoduché provedení platby dlužné částky vyúčtování služeb. Pomocí specializované čtečky QR kódu (především prostřednictvím aplikace v tzv. chytrém telefonu) se načte obsah do internetového bankovnictví a následně stačí pouze potvrdit zaplacení částky.