Vyúčtování služeb – zaslání přeplatku

Z důvodu podchycení změn účtů, pro odesílání přeplatků z vyúčtování služeb jednotlivcům, žádáme naše klienty o vyplnění

následujícího formuláře Zasílání přeplatků z vyúčtování služeb .Vyplněný formulář doručíte osobně, zašlete poštou

na adresu družstva, případně e-mailem na oddělení záloh a vyúčtování.

Vyřizuje:

Oddělení záloh a vyúčtování
(dveře č. 49, 50, 1. patro):

Úřední hodiny:

  • Pondělí
    8.00 – 12.00 13.00 – 16.30

    Středa
    8.00 – 12.00 13.00 – 17.00