Pro zaměstnance na dohodu

Pro uzavření dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce je nutné vyplnit Žádost o uzavření dohody o pracovní činnosti a o provedení práce

Provedení prací (úklidové, údržbářské a topičské), rozsah a počet hodin vyplní pracovník do Výkazu práce k dohodě o pracovní činnosti, nebo do Výkazu práce k dohodě o provedení práce správnost údajů potvrdí zástupce domu (předseda samosprávy, společenství). Výkaz práce potvrzený zástupcem domu je nutno doručit na družstvo MÍR, stavební bytové družstvo nejpozději do 26. dne v měsíci z důvodu včasného zpracování podkladů pro výplatu mzdy.

Vyřizuje:

Oddělení mzdové účtárny
(dveře č. 61, 1. patro):