Proplácení drobných výdajů

včetně provozních výdajů přes pokladnu.

Každý předkládaný doklad k proplacení musí být opatřen razítkem samosprávy a podpisem předsedy samosprávy.

Částka k proplacení do max. součtu 500 Kč – je možno po odsouhlasení příslušným technikem provozu domu proplatit přes pokladnu družstva, a to pouze předsedovi samosprávy příslušného domu, případně členovi výboru samosprávy.

Částka k proplacení nad 500 Kč – výdajový pokladní doklad je před proplacením, dle platných předpisů družstva, nutné opatřit odsouhlasením ekonomického úseku dle pokynů příslušného technika provozu domu.

Částka k proplacení do max. 2 000 Kč (pořízení drobného majetku) je nutné mít odsouhlaseno v zápise z výborové schůze příslušného nákladového střediska.

Částka k proplacení nad 2 000 Kč (pořízení majetku) je nutné doložit zápisem ze shromáždění společenství vlastníků a členské schůze samosprávy.

Proplácení paušálu za telefonní hovory zástupcům samospráv lze provádět pouze na základě zápisu ze shromáždění společenství vlastníků a členské schůze samosprávy, kde je projednána a odsouhlasena výše a četnost paušálu.

Poskytnuté stálé zálohy na drobná vydání na údržbu domu nebo čistící prostředky, které se vyplácí na základě žádosti předsedovi nebo členům výboru samospráv, je nutné vždy do konce kalendářního roku na pokladně družstva vyúčtovat.