Naše ekonomické oddělení zajišťuje vedení účetnictví a mezd pro družstva i společenství vlastníků jednotek zejména v tomto rozsahu: