Profesionální předseda SVJ

  • Profesionální předseda zastupuje společenství při smluvních a obchodních jednáních
  • Vede agendu domu, pokladnu, nástěnku a pravidelně kontroluje schránku SVJ.

  • Jedenkrát v kalendářním roce svolává shromáždění společenství.

  • Podle požadavků zajišťuje a kontroluje provádění úklidu, údržby a oprav společných částí domu.

  • Se zástupci vlastníků připravuje zpracování celoročního plánu oprav a technických revizí.

  • Spolupracuje s technikem na vedení pasportů přidělených domů, vede přehledy prováděných oprav a údržby v domech včetně revizí

  • Zpřesňuje evidenci bydlících

  • Zajišťuje distribuci materiálů pro jednání v rámci domu.
Kontaktujte nás