Mír, stavební bytové družstvo nabízí výkon funkce statutárního orgánu – tzv. profesionálního předsedy společenství. Tuto funkci zajišťuje prostřednictvím ustanoveného technika správce, který organizuje a svolává shromáždění vlastníků, řídí chod domu po provozní i ekonomické stránce, vykonává běžnou agendu a řeší případné požadavky vlastníků.

Bytový dům:

  • Kontakty na funkcionáře
  • Objekt – Dokumenty (Revize, Zápisy ze schůzí, Rozpočet plán a vyhodnocení, Zpráva správce souhrn informací za celý dům na konci roku tj. stav účtu, atd. v příloze jsou bližší informace )
  • Revize domu
  • Fond oprav – čerpání finančních prostředků domu

Nabídka pro funkcionáře je širší o:

  • Seznam bydlících
  • Prezenční listinu
  • Přehled všech předpisů uživatelů
  • Kompletní vyúčtování za dům a jednotlivce

  • Zbývající položky jsou shodné s nabídkou pro klienta