Brněnské vodárny a kanalizace oznámily novou cenu za dodávku studené vody v městě Brně s platností od .1.2023, která činí 102 Kč/m3 vč. 10% DPH.

Oproti tarifům platným v roce 2022 dochází k navýšení vodného a stočného celkem o 17,1 % (z toho vodné 14,6 %, stočné 19,6 %).

Tarify vodného a stočného v městě Brně platné pro nadcházející rok, které vstoupí v platnost od 1. ledna 2023

Vodné                     46,25 Kč/m3 bez DPH           50,88 Kč/m3 včetně 10 % DPH

Stočné                    46,47 Kč/m3 bez DPH           51,12 Kč/m3 včetně 10 % DPH

Celkem                   92,72 Kč/m3 bez DPH         102,00 Kč/m3 včetně 10 % DPH