Vláda zrušila příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo za rok 2023. Nahradila jej zastropováním cen elektřiny a plynu pro rok 2023

Vláda ČR na svém jednání dne 5. října 2022 zrušila platnost nařízení vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo, tj. druhou etapu „úsporného tarifu“ s předpokladem zohlednění na období roku 2023.

Důvodem je zastropování cen elektřiny a plynu od 1.11.2022. Zůstane však odpuštěn poplatek za obnovitelné zdroje energie až do konce roku 2023, který t.č. činí 599 Kč/MWh vč. DPH.

Příspěvky v r. 2023 pro bytové domy, které mají vlastní plynovou kotelnu nebo jsou zásobovány teplem z centrálního zdroje jsou tedy zrušeny, stejně tak příspěvky na el. energii a plyn pro domácnosti. V platnosti zůstává příspěvek na el. energii pro domácnosti se sazbou D za r. 2022, a to ve výši 3 500 Kč pro sazbu D01d a D02d. Příspěvek zohlední v zálohách nebo vyúčtování konečnému odběrateli dodavatel el. energie.