Aktuální informace k instalaci DPS na Vinohradech

V letošním roce ( po opakovaně neúspěšných jednáních s Teplárnami Brno, a.s. v předchozích letech) měly  být v domech zásobovaných teplem a TUV z výměníkové stanice V 09 v lokalitě Brno – Vinohrady instalovány domovní předávací stanice, které by připojeným domům přinesly úspory především ve spotřebě tepla při ohřevu TUV. Projektová dokumentace celé akce a souhlasy vlastníků jsou v současné době již zajištěny a následovat měla samotná realizace díla.

Teplárny Brno nám v březnu r.2022 zaslaly oznámení, že termín plánované rekonstrukce výměníkové stanice V 09, kdy se měly do domů Prušánecká 10,12,14, 16,18, 20,22, Vlčnovská 12,14,16 a Blatnická 16,18,20,22 v průběhu r.2022 instalovat domovní předávací stanice (DPS) se nově rozděluje na dvě etapy. V r.2022 budou realizovány PDS pouze v domech Prušánecká 10,12 a 14. Tyto domy byly pro realizaci v r. 2022 zvoleny z důvodu, že se jedná o koncová odběrná místa, kde se projevují největší problémy v dodávce tepla a TUV. Ostatní domy budou dle vyjádření TB realizovány v r. 2023. Na jednání, které proběhlo v sídle TB v dubnu r.2022, nám bylo potvrzeno, že toto řešení zvolily TB s ohledem na jejich finanční možnosti vzhledem k vývoji cen energií i dalších produktů na trhu.

I když chápeme uvedené důvody TB, na jednání jsme apelovali na TB, aby realizace DPS ve zbytku domů napojených na výměníkovou stanici V 09 proběhla v r.2023 a dále se již neodkládala. Instalace DPS  na dalších výměníkových stanicích by měla následovat v budoucích letech.

Oznámení TB zde.

Děkuji.

S pozdravem

Ing. Ivana Hlavoňová