Vážená paní předsedkyně SVJ, vážený pane předsedo SVJ,

na základě novelizace zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který upravuje povinné zřizování a používání datových schránek, budou s platností od 1. 1. 2023, a to postupně, nejpozději do 31. března 2023 zřízeny všem právnickým osobám, které jsou zapsané ve veřejném rejstříku – včetně SVJ datové schránky.

 

V odkazu Vám zasíláme bližší informace k této povinnosti.

 

Ing. Dana Koutníková

předsedkyně představenstva

 

Vyřizuje: Marcela Dvořáková