S účinností od 1.11.2022 zvyšují Teplárny Brno, a.s. prodejní cenu tepla v průměru o 115%.

Nová cena tepla na primárním rozvodu (vlastní výměníková stanice v domě) činí 1 496 Kč/GJ vč. 10% DPH a na sekundárním rozvodu 1 672 Kč/GJ vč. 10% DPH. Navýšení prodejní ceny tepla zohledňuje nařízení vlády o zastropování ceny plynu a elektrické energie. Ve fakturaci tepla za rok 2022 bude pro každé odběrné místo zohledněno odebrané množství tepla před a po zvýšení ceny.

Nové předpisy záloh pro konečné uživatele budou vystaveny vždy pro celé domy dle možností účtárny nájemného buďto k 1.12.2022 nebo nejpozději k 1.1.2023.

S pozdravem

Ing. Ivana Hlavoňová

vedoucí odd. energetiky

MÍR, stavební bytové družstvo

Bedřichovická 1199/21

627 00 Brno

tel. 548 424 424, 703 140 715

e-mail: ivana.hlavonova@mirsbd.cz