V souvislosti s vývojem cen energií na trhu za posledních 6 měsíců jsme obdrželi oznámení společnosti

Pražská plynárenská, a.s., (PPAS) že po ukončení doby platnosti aktuálně nasmlouvaných produktů již bohužel není schopna zajistit pro své individuální odběratele nadále velmi výhodné ceny vysoutěžené ve výběrovém řízení pro společné prostory domů ve správě SBD MÍR tak, jako tomu bylo doposud. PPAS se svým odběratelům omlouvá a nabízí mimo standardní produkty el. energie a plynu na dodávce el. energie produkt EKO Flexi 2R se slevou 5% z ceny  základního produktu el. energie a s platností smlouvy na dobu určitou 2 roky. Odběratelé el. energie, kteří budou akceptovat nabídku EKO Flexi 2R pro kategorii maloodběratel – domácnost si mohou u PPAS zažádat o bonus ve výši 1 000 Kč, který jim bude zohledněn v roční fakturaci za dodávku el. energie. Kontaktní osobou, u které lze o bonus požádat je p. Pergl, lukas.pergl@ppas.cz, tel. 267 175 370.

Leták s nabídkou EKO Flexi 2R zde.

Pokud po skončení aktuálně platných smluv nezvolí odběratel některý ze zvýhodněných produktů nabídky el. energie a plynu na dobu určitou, automaticky se mu aktivuje dodávka dle aktuálního základního ceníku dodávaného produktu s platností na dobu neurčitou a výpovědní lhůtou 90 dnů. O tomto kroku bude PPAS odběratele informovat.

Jakmile to situace dovolí, nabídne PPAS svým zákazníkům cenově zajímavější produkty.

S pozdravem

Ing. Ivana Hlavoňová

vedoucí odd. energetiky

MÍR, stavební bytové družstvo

Bedřichovická 1199/21

627 00 Brno

tel. 548 424 424, 703 140 715

e-mail: ivana.hlavonova@mirsbd.cz

web: www.mirsbd.cz