Magistrát města Brna jako správce místního poplatku,

za obecní systém odpadového hospodářství stanovil, že za každou přihlašovanou nemovitost, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu, je nutné uhradit poplatek. Magistrát vyzval MÍR, stavební bytové družstvo, aby podalo přihlášku jako vlastník nemovité věci (týká se nájemních bytů), ve které nikdo není přihlášen k trvalému pobytu. Za každou přihlašovanou nemovitost je sazba poplatku za rok 2023 stanovena ve výši 670,- Kč.