Magistrát města Brna jako správce místního poplatku,

za obecní systém odpadového hospodářství stanovil, že za každou přihlašovanou nemovitost, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu, je nutné uhradit poplatek. Magistrát vyzval MÍR, stavební bytové družstvo, aby podalo přihlášku jako vlastník nemovité věci (týká se nájemních bytů), ve které nikdo není přihlášen k trvalému pobytu. Za každou přihlašovanou nemovitost je sazba poplatku za rok 2022 stanovena ve výši 670,- Kč.

Podrobné instrukce je možné nalézt na odkazu níže

https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-zivotniho-prostredi/oddeleni-spravy-poplatku-za-komunalni-odpad/mistni-poplatek-za-provoz-systemu-nakladani-s-komunalnim-odpadem/pravnicka-osoba/