Pro období r. 2024 – 2025 byla sjednána cena za dodávku el. energie do spol. prostor bytových domů ve správě SBD MÍR u dodavatele PPAS pro sazbu D01 a D02 pro VT.

S domy na dodávce PPAS, kterým končí smluvní úvazek na tarif MÍR Exklusive 2022 před datem 31.12.2023 bude uzavřena smlouva na výše uvedený tarif již od data ukončení smluvního úvazku, tzn. že nepřejdou na přechodnou dobu do  1.1.2024 do produktu standard. Nově dohodnutá cena el energie bude platit pro období 1.1.2024 – 31.12.2025. Jednotlivé domy na dodávce PPAS budeme postupně oslovovat pro uzavření nové smlouvy na období r. 2024 – 2025.

Individuální odběratele el. energie a plynu bude PPAS oslovovat přímo s obdobnou nabídkou dodávky el. energie a zvýhodněnou nabídkou dodávky plynu.

S pozdravem

Ing. Ivana Hlavoňová

vedoucí odd. energetiky

MÍR, stavební bytové družstvo

Bedřichovická 1199/21

627 00 Brno

tel. 548 424 424, 703 140 715

e-mail: ivana.hlavonova@mirsbd.cz

web: www.mirsbd.cz